1 minute read | 18 พฤษภาคม 2564

40+ เสริมเกราะ..สร้างภูมิคุ้มกัน

อายุที่มากขึ้น มาพร้อมกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นก็เพราะ ภูมิคุ้มกัน (Immunity) คือ กลไกสำคัญของร่างกายในการปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ


ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนอกจาก การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักพ่อนให้เพียงพอ ลดอาการเครียดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากคือ การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอก็จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

สารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน


โปรตีน

หลายคนอาจไม่ทราบว่า โปรตีน คือสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเซลล์ร่างกาย รวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกัน และสารเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น แอนติบอดี้ ที่จะทำหน้าที่ในการต่อสู้กับการติดเชื้อต่าง ๆ เมื่อร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ระบบภูมิต้านทานอ่อนแอลง และเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า


เคล็ดลับการเลือกรับประทานโปรตีนอย่างมีคุณภาพคือ


1. รับประทานในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นประจำทุกวัน เพราะโปรตีนไม่สามารถสะสมในร่างกายได้โดยปริมาณโปรตีนที่วัยผู้ใหญ่ต้องการคือ 1 กรัม โปรตีน ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม


2. รับประทานโปรตีนจากแหล่งของโปรตีนที่หลากหลาย เช่น โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ นม และโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเหลือง หรือ ธัญพืชต่าง ๆ จะช่วยให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนนั่นเอง

วิตามินและแร่ธาตุ
นอกจากโปรตีนแล้ว วิตามินเอ, วิตามินบี 6, วิตามินบี 12, วิตามินซี, วิตามินดี, ธาตุเหล็ก, กรดโฟลิก และซีลีเนียม ก็เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเช่นกัน

Share

แต่ละวันคุณได้รับโปรตีนเพียงพอรึเปล่า ?

ทุกๆ วันร่างกายควรได้รับโปรตีนอย่างพอเพียง เพื่อนำไปใช้ตลอดทั้งวัน เพราะร่างกายของเราไม่สามารถเก็บสะสมโปรตีนไว้ใช้ในภายหลังได้

อยากรู้ว่าคุณได้โปรตีนเพียงพอรึเปล่า