กินเท่าที่เราเห็น เป็นอย่างที่เราเลือกกิน

โปรตีน ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดมาต่อกัน เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ กันในร่างกาย
กรดอะมิโนมีทั้งหมด 20 ชนิด และเป็นกรดอะมิโนจำเป็น 8 ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร
โปรตีนที่ดีควรย่อยง่าย มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดมีจุดเด่นต่างกัน จึงควรได้รับโปรตีนทั้งจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม และจากพืช เช่น ถั่วต่างๆ

โปรตีนเวย์จากนม
Whey protein

เป็นโปรตีนคุณภาพสูง
ย่อยได้เร็ว และย่อยได้ทั้งหมด
มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ 8 ชนิด
มีลิวซีน ไลซีน และธรีโอนีนสูงเป็นพิเศษ

โปรตีนเคซีนจากนม
Casein protein

เป็นโปรตีนคุณภาพสูงเช่นกัน
อยได้ทั้งหมด แต่ย่อยช้ากว่าเวย์
มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ 8 ชนิด
มีลิวซีน ไลซีนสูงเช่นกัน แต่มีวาลีนสูงกว่า

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
Soy protein isolate

เป็นโปรตีนพืชที่คุณภาพสูงที่สุด
ย่อยได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน
มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ 8 ชนิด
มีลิวซีน ไลซีน วาลีนสูง
และเป็นแหล่งกลูตามีนและ อาร์จีนีนด้วย

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20234034/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31683779/

จากตารางแสดงสารอาหารในโปรตีนแต่ละชนิด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Soy protein isolate)
เป็นโปรตีนคุณภาพสูง ย่อยได้อย่างสมบูรณ์ และหากเทียบกับตัวอื่น ก็ยังเสริมในเรื่องต่อไปนี้

ดังนั้นการได้รับโปรตีนทั้ง 3 แหล่งรวมกันจึงช่วยเสริมคุณประโยชน์ซึ่งกันและกัน

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20234034/

แต่ละวันคุณได้รับโปรตีนเพียงพอรึเปล่า ?

ทุกๆ วันร่างกายควรได้รับโปรตีนอย่างพอเพียง เพื่อนำไปใช้ตลอดทั้งวัน เพราะร่างกายของเราไม่สามารถเก็บสะสมโปรตีนไว้ใช้ในภายหลังได้

อยากรู้ว่าคุณได้โปรตีนเพียงพอรึเปล่า